Zmiana stawki VAT na fakturze sprzedaży.

Rozwiązanie ogólne:

Na potrzeby przywrócenia usuniętego numeru dokumentu w opcjach programu można przywrócić brakujący numer w celu uniknięcia "dziury" w numeracji dokumentów.

Rozwiązanie szczegółowe:

1. Zmiana stawki VAT na dla całego dokumentu.

a) w nagłówku dokumentu (obok pola VAT) należy wybrać tl_files/downloads/pomoc/TIPy/grafika.png

tl_files/downloads/pomoc/TIPy/grafika_01.png

 

b) w widocznej tabeli VAT, należy wskazać kursorem myszy wiersz o typie STANDARD, a następnie przycisk ZMIEŃ.

tl_files/downloads/pomoc/TIPy/grafika_02.png

 

c) w polu STAWKA VAT, należy z klawiatury wpisać żądana stawkę VAT. Wszystkie zmiany należy zaakceptować przyciskami OK.

tl_files/downloads/pomoc/TIPy/grafika_03.png

 

2. Zmiana stawki VAT dla wybranych pozycji w dokumencie.

a) w edycji dokumentu, należy stanąć kursorem myszy na wybranej pozycji, dla której chcemy zmienić stawkę VAT.


b) następnie na klawiaturze nacisnąć F3.

tl_files/downloads/pomoc/TIPy/grafika_04.png

 

c) w polu KLUCZ VAT rozwinąć listę i wybrać odpowiednią stawkę VAT.

d) zaakceptować zmianę przyciskiem OK.

tl_files/downloads/pomoc/TIPy/grafika_05.png

tl_files/downloads/pomoc/TIPy/grafika_06.png

Powrót Na górę