Założenie skoroszytu i rejestru

Rozwiązanie ogólne:

Na potrzeby tworzenia różnych dokumentów w IN-FORM PROfessional zakładamy system skoroszytów oraz funkcjonujących w nich rejestrów. W każdym skoroszycie będzie założony minimum jeden rejestr przechowujący dany typ dokumentu.

Rozwiązanie szczegółowe:

  1. Po uruchomieniu programu, wybieramy przycisk Funkcje dod. Pomoc i dalej Ustawienia/Opcje
  2. W oknie "Opcji" wybieramy zakładkę „Ustawienia dla firmy:...” -> poniżej „Skoroszyt/NiZ” i dalej „Skoroszyty, rejestry”
  3. Następnie wybieramy przycisk Załóż.
  4. Podajemy nazwę skoroszytu (np. Kosztorysy) i nazwę rejestru (np. Kosztorys).
  5. Po podaniu nazwy rejestru, należy określić: "Typ dokumentu", 'Literę" w obszarze numeracji, "Rok" w numerze dokumentu (nie jest to obowiązkowe) i 'Tytuł", który będzie drukowany na dokumencie.
  6. Przycisk Typ dokumentu – "Inne dokumenty" (lub inny właściwy typ dokumentu).
  7. Przycisk Litera – wstawiamy literę nieużywaną w innych rejestrach (wpisujemy ręcznie).
  8. Przycisk Rok >"Wstaw rok automatycznie...".
  9. Przechodzimy na zakładkę "Tytuły", gdzie należy założyć/wpisać tytuł dokumentu, który będzie drukowany np. Kosztorys.
  10. Dalej, posługując się przyciskami OK i  Zamknij opuszczamy kolejne okna programu pamiętając, że zmiany przez nas dokonane zaistnieją po restarcie programu.

Powrót Na górę