Utworzenie faktury zaliczkowej i końcowej.

Rozwiązanie ogólne:

Na potrzeby rozliczenia faktury sprzedaży zaliczkowej z fakturą końcową.

Rozwiązanie szczegółowe:

 1. Utworzenie faktury zaliczkowej. 
  a) poniżej układ przykładowej faktury zaliczkowej. 
  Po podsumowaniu faktury, widoczna jest specyfikacja. Specyfikacja nie jest koniecznym elementem faktury zaliczkowej (nie musi występować).

  tl_files/downloads/pomoc/TIPy/zal1.png


  b) faktura zaliczkowa musi mieć ustawiony status na "ZAPŁACONY", by można ją było rozliczyć z fakturą końcową.

  tl_files/downloads/pomoc/TIPy/zal2.png

 2. Utworzenie faktury końcowej i rozliczenie faktury zaliczkowej.
  a) w nagłówku faktury końcowej, należy ustawić/wpisać tytuł np. "Faktura VAT - końcowa".

  tl_files/downloads/pomoc/TIPy/konc01.png


  b) po wstawieniu podsumowania, kursor myszy należy ustawić w wierszu TEKST między wierszem BRUTTO, a SKONTO.

  tl_files/downloads/pomoc/TIPy/konc03.png


  c) z paska narzędzi należy wybrać przycisk .

  tl_files/downloads/pomoc/TIPy/konc04.png


  d) w oknie "Edycja zaliczek i potrąceń" wybrać należy przycisk Załóż.
  Jeśli w programie aktywny jest moduł dodatkowy "Należności i Zobowiązania", to musi być zaznaczona opcja "Szczegółowy wykaz płatności za faktury zaliczkowe".

  tl_files/downloads/pomoc/TIPy/konc05.png


  e) w oknie "Edycja pozycji ZAL" wybierz fakturę zaliczkową do rozliczenia.

  tl_files/downloads/pomoc/TIPy/konc06.png


  f) wybór zaakceptuj przyciskiem OK.

  tl_files/downloads/pomoc/TIPy/konc07.png

  tl_files/downloads/pomoc/TIPy/konc08.png


  g) faktura końcowa została rozliczona fakturą zaliczkową.

  tl_files/downloads/pomoc/TIPy/konc09.png

  tl_files/downloads/pomoc/TIPy/konc10.png

Powrót Na górę