Utworzenie papieru firmowego

W programie IN-FORM możesz utworzyć indywidualny papier firmowy:

Edytora papieru firmowego używasz, aby wprowadzić elementy graficzne i teksty oraz określić ich położenie w nagłówku papieru. Edytor papieru otworzysz w następujący sposób:

  • Ustawienia,Opcje > Ustawienia dla firmy > Parametry firmy > Papier firmowy
  • W prawym oknie klikamy na Edycja papieru.
  • Aby wprowadzić tekst, kliknij na przycisk Wstaw tekst.
  • Aby wprowadzić grafikę (pliki typu: JPG, JPEG, BMP i PNG), kliknij na przycisk Wstaw grafikę.
  • Aby wprowadzić linię oddzielające poszczególne elementy, kliknij na przycisk Wstaw linię.

Możesz dokładnie określić pozycję tekstu, grafiki i lini na wydruku.

Możesz również zdefiniować, na ilu stronach i egzemplarzach drukować wprowadzone teksty i grafikę.

Wywołanie edytora papieru

Jeśli nie jesteś grafikiem, z pomocą przycisku Papier firmowy z szablonu możesz skorzystać z szablonów dostępnych w programie IN-FORM, aby szybko zaprojektować swój własny papier firmowy.

Warunek: W Opcjach programu w Parametrach firmy musi być wprowadzony adres firmy.

Inne wskazówki dotyczące drukowania:

Powrót Na górę