Przeniesienie programu IN-FORM na inny komputer lub serwer

Kupiłeś nowy komputer. Nie potrzebujesz już starego i chcesz przenieść instalacje programu IN-FORM z wszystkimi danymi na nowy komputer.

Niniejsza instrukcja podpowie ci jak to zrobić!

Instrukcja ta przeznaczona jest dla użytkowników programu IN-FORM z jednym stanowiskiem pracy. Jeśli masz więcej stanowisk i chcesz uruchomić kolejne stanowisko pracy w sieci, informacje znajdziesz w instrukcji instalacji programu IN-FORM.

Przygotowanie do przeniesienia instalacji na nowe stanowisko pracy

 • Aby przenieść dane ze starego komputera na nowy, potrzebujesz pamięć zewnętrzną (pendrive lub zewnętrzny twardy dysk).
 • Najpierw przeczytaj instrukcję, a dopiero potem rozpocznij pracę!
 • W instrukcji używamy nazwy "komputer", jednak takie same kroki należy wykonać przy przenoszeniu danych na nowy serwer.
IN-FORM (JET)

Przeniesienie programu IN-FORM na nowe stanowisko pracy (komputer):

 1. Otwórz program IN-FORM na starym komputerze.
 2. Wybierz przycisk F11 na klawiaturze.
 3. Zanotuj na kartce nazwę katalogu wyświetloną w wierszu "Instalacja IN-FORM":

  tl_files/themes/grafik/screenshots/anleitungen/uebertragung/F11_www(1).png

 4. Podłącz pamięć zewnętrzną do komputera.
 5. Otwórz dysk lokalny (w naszym przykładzie C:\).
 6. Skopiuj katalog INFORM do pamięci zewnętrznej.
 7. Odłącz pamięć zewnętrzną, gdy zakończy się kopiowanie.
 8. Podłącz pamięć zewnętrzną do nowego komputera.
 9. Wstaw katalog INFORM z pamięci zewnętrznej bezpośrednio na C:\, tak by program IN-FORM znów był zapisany pod C:\INFORM.
 10. Po skopiowaniu otwórz katalog C:\INFORM\Program i kliknij dwa razy na plik Inform.exe:

  tl_files/themes/grafik/screenshots/anleitungen/uebertragung/IN_FORM_Anwendung.png

 11. Wybierz z menu opcję Wyślij na pulpit (Utwórz skrót).
 12. Gotowe! Teraz możesz otworzyć program IN-FORM, klikając ikonę na pulpicie.
IN-FORM (SQL)

Przeniesienie programu IN-FORM (SQL) nowe stanowisko pracy/serwer:

 1. Wykonaj kopię zapasową danych z programu IN-FORM ze starego komputera/serwera na zewnętrznym nośniku danych.
 2. Zainstaluj program IN-FORM w wersji SQL bezpośredni z płyty DVD lub z pobranego pliku instalacyjnego na nowym serwerze.
 3. Uruchom program IN-FORM na nowym komputerze/serwerze.
 4. Korzystając z przycisku Funkcje dod. & Pomoc otwórz Ustawienia/Opcje i wybierz zakładkę "Ustawienia IN-FORM dla wszystkich firm".
 5. Kliknij na znak "+" przy Archiwizacji danych i wybierz opcję "Przywracanie danych".
  Przywracanie danych SQL
 6. Zaznacz opcję "Użyj własnej kopii zapasowej" i korzystając z przycisku Przeszukaj wskaż lokalizacje kopii zapasowej danych, zapisanych na zewnętrznym nośniku danych.
 7. Kliknij na przycisk Przywracanie danych.
 8. Przeczytaj pojawiające się komunikaty i potwierdź je, uruchamiając przywracanie danych.
 9. Uruchom ponownie program IN-FORM po pomyślnie zakończonej instalacji.
 10. Gotowe! Teraz możesz pracować z danymi na nowym stanowisku pracy/serwerze.

Przeniesienie programu IN-FORM na nowy serwer:

Aby wszystkie stanowiska pracy (klienci) znów miały dostęp do programu IN-FORM na nowym serwerze, trzeba udostępnić katalog INFORM na serwerze i połączyć klientów z siecią.

Jak to zrobić, dowiesz się z instrukcji Ustawienie dysku sieciowego dla programu IN-FORM.

Powrót Na górę