Ustawiony rodzaj papieru dla danej drukarki jest niestabilny. Z czego to wynika?

Możliwe powody:

Różne drukarki

Przykład:
W ustawieniach rodzaju papieru ustawiasz oznaczenie podajników drukarki A, na przykład "podajnik górny" i "dolny". Podajniki drukarki B oznaczone są jako "duży" i "wewnętrzny". Ponieważ oznaczenia dla obu drukarek nie są takie same, podczas drukowania na drukarce B nie można właściwie przyporządkować podajników. W takim przypadku wybierany jest podajnik standardowy drukarki B.

Różne systemy operacyjne

Przykład:
Kowalski ma komputer z Windows 7. Podajniki drukarki są tam oznaczone jako "podajnik górny" i "podajnik dolny". Podajniki przyporządkowane są przez rodzaj papieru. Młynarski ma Windows XP. Ma inny sterownik drukarki i te same podajniki oznaczone są tam jako "kaseta górna" i "kaseta dolna". Również w tym przypadku nie będzie można "znaleźć" odpowiednich podajników i w związku z tym użyty zostanie standardowy.

Jeśli Młynarski zmieni ustawienia w rodzaju papieru na "dolna kaseta" i "górna kaseta" (tak jak on to ma u siebie), Kowalskiemu może się wydawać przy następnym drukowaniu, że ustawienia podajnika papieru zmieniły się same.

Ze względu na powyżej opisane sytuacje można wprowadzić dla każdej drukarki i dla każdego systemu operacyjnego inny rodzaj papieru z odpowiednimi ustawieniami. Ilość potrzebnych rodzajów papieru można ograniczyć przez:
a) takie same drukarki
b) takie same wersje sterowników
c) takie same systemy operacyjne na stanowiskach.
W celu uniknięcia problemu nieoczekiwanej zmiany podajnika zaleca się, aby były  wprowadzane przez jednego użytkownika (administratora).

Powrót Na górę