Co to jest LAN lub WLAN?

LAN (Local Area Network) jest lokalną siecią komputerową, działającą w promieniu ok. 500 m. Podłączone do LAN komputery mogą się ze sobą komunikować, wymieniać dane, pliki i dokumenty. 

Struktura lokalnej sieci LAN może być różna. Najczęściej jest to sieć kablowa lub bezprzewodowa Wireless LAN (skrót WLAN), oparta na komunikacji radiowej. 

Powrót Na górę