Błąd systemowy, uszkodzona baza danych lub niepożądane zachowanie programu - co zrobić?

Na ekranie komputera pojawił się komunikat o błędzie systemowym 3043, 3049, 3443?

Baza danych uległa uszkodzeniu?

Poprzez spowolnione działanie programu IN-FORM nie możesz normalnie pracować?

Nasze doświadczenie pokazuje, że najczęstszą przyczyną występowania tego typu problemów są ustawienia systemu i sieci lub wykorzystywany sprzęt komputerowy.

Sposób pomocy

Program IN-FORM został wyposażony w narzędzia, które pomagają ustalić przycznę wystąpienia powyższych problemów, przy jak najmniejszym nakładzie czasu pracy ze strony użytkownika.

Do udzielenia wskazówek tobie lub administratorowi twojego systemu, jak poradzić sobie z wyeliminowaniem przyczyny, powodującej niepożądane zachowania programu, niezbędny będzie nam plik IN-Diagnoza, który utworzysz w następujący sposób:

IN-Diagnoza

Na każdej stacji roboczej z systemem IN-FORM, a w przypadku serwera Windows, także na serwerze wykonaj następujące operacje:

  1. Za pomocą przycisku F11 w programie IN-FORM wywołaj dialog z danymi linii Pomocy IN-Software. Następnie kliknij na przycisk IN-Diagnoza, a potem na link IN-Test i podaj nazwę komputera, na którym uruchamiasz plik, np. "Szef".
  2. W dialogu, który pojawi się na ekranie monitora zaznacz pole wyboru 2. Sprawdzanie pracy i stabilności lokalnej sieci.
  3. Poczekaj, aż sieć zostanie sprawdzona, postępując zogdnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie monitora, tak długo, aż pojawi się dialog IN-TEST - wybór czynności, w którym możesz podać numer zgłoszenia. Jeśli będziesz musiał przeprowadzić test na wielu komputerach w sieci, nie podawaj numeru zgłoszenia, tylko wybierz przycisk Zapisz IN-Diagnozę. Jeśli nie, przejdź do punktu 5.
  4. Przeprowadź test sieciowy na kolejnych stanowiskach z systemem IN-FORM zgodnie z powyższym opisem.
  5. Tylko w przypadku zgłoszenia zerejestrowanego na linii Pomocy i otrzymanego numeru zgłoszenia, zwróć uwagę na to, aby przy wykonywaniu IN-TESTU na ostatnim komputerze w polu Numer zgłoszenia wpisać ten numer zgłoszenia, np. C047804.
  6. Opuść dialog, klikając na przycisk Wyślij. Wszystkie pliki utworzone podczas IN-TESTU zostaną skompresowane w jednym pliku ZIP.
  • Jeśli posiadasz moduł dodatkowy Mail/Fax/SMS plus utworzony plik zostanie automatycznie zapisany w treści nowej wiadomości, którą możesz wysłać bezpośrednio z Systemu komunikacji.
  • Jeśli korzystasz z innych programów do obsługi poczty elektronicznej utworzony plik zostanie skopiowany do schowka systemu Windows. Utwórz nową wiadomość w twoim programie poczty elektronicznej, a następnie, korzystając z funkcji Wklej lub kombinacji przycisków Ctrl+V, wklej plik do wiadomości. Alternatywnie możesz skorzystać funkcji dostępnej pod przyciskiem F11 > IN-Diagnoza > Pokaż pliki diagnostyczne w Eksploratorze Windows, aby wyświetlić utworzony pliki.
  • W tytule wiadomości podaj numer licencji oraz numer zgłoszenia (jeśli go posiadasz).
  • Wyślij wiadomość na adres: pomoc@in-software.com.

Powrót Na górę