Jak przeprowadzić archiwizację?

Archiwizacja jest konieczna!

Chroń dane przed utratą z powodu uszkodzenia sprzętu, kradzieży, pożaru, zalania, przypadkowego lub świadomego usunięcia oraz nadpisania i błędów logicznych danych.

Archiwizacja jest często nazywana również "kopią bezpieczeństwa" lub "backupem".

Archiwizacja polega na skopiowaniu danych z komputera na oddzielny nośnik, który z reguły jest przenośny. Dzięki kopiowaniu zabezpieczamy dane, które można przechować i w razie potrzeby przywrócić.

Przykłady nośników używanych do archiwizacji:

  • twardy dysk (najlepiej inny niż ten na którym jest IN-FORM)
  • DVD/CD
  • USB

Skopiowane dane należy przechowywać w bezpiecznym miejscu innym niż to, w którym znajduje się komputer.

Archiwizuj dane regularnie!

Powrót Na górę