Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Tworzenie plików będzie możliwe w IN-FORM od wersji 18 (dostępnej od początku roku 2018).
Szczegółowe informacje o zakresie i terminach obowiązywania ustawy znajdziesz poniżej.

Zgodnie z poniższą specyfikacją IN-FORM od wersji 18 będzie umożliwiał tworzenie plików:
- JPK_FA - faktury sprzedaży
- JPK_MAG - dokumenty magazynowe (dostępne z modułem „Magazyn”)
Obowiązek tworzenia w/w plików wchodzi w życie z dniem 01.07.2018r.

Pozostałe zestawienia w formacie JPK są przygotowywane z innych źródeł np. comiesięczny Rejestr VAT (JPK_VAT) jest tworzony przez programy księgowe na podstawie zaksięgowanych danych.

Wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) zmiany przewidują wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego (dalej: JPK). Nowa metoda kontroli będzie zobowiązaniem podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej.


Średni przedsiębiorca1) / Mały przedsiębiorca2)

  od 01.01.2017r od 01.07.2018r

Faktury VAT

(dotyczy IN-FORM)

 

Na żądanie Urzędu Skarbowego

Dokumenty magazynowe

(dotyczy IN-FORM)

 

Na żądanie Urzędu Skarbowego

Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

(nie dotyczy IN-FORM)

Obligatoryjny (comiesięczny) obowiązek podatnika

Na żądanie Urzędu Skarbowego

Księgi rachunkowe

(nie dotyczy IN-FORM)

 

Na żądanie Urzędu Skarbowego

Wyciąg bankowy

(nie dotyczy IN-FORM)

  Na żądanie Urzędu Skarbowego

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

(nie dotyczy IN-FORM)

  Na żądanie Urzędu Skarbowego

Ewidencja przychodów

(nie dotyczy IN-FORM)

  Na żądanie Urzędu Skarbowego

 

Mikroprzedsiębiorca3)

  od 01.01.2018r od 01.07.2018r

Faktury VAT

(dotyczy IN-FORM)

 

Na żądanie Urzędu Skarbowego

Dokumenty magazynowe

(dotyczy IN-FORM)

 

Na żądanie Urzędu Skarbowego

Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

(nie dotyczy IN-FORM)

Obligatoryjny (comiesięczny) obowiązek podatnika

Na żądanie Urzędu Skarbowego

Księgi rachunkowe

(nie dotyczy IN-FORM)

 

Na żądanie Urzędu Skarbowego

Wyciąg bankowy

(nie dotyczy IN-FORM)

  Na żądanie Urzędu Skarbowego

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

(nie dotyczy IN-FORM)

  Na żądanie Urzędu Skarbowego

Ewidencja przychodów

(nie dotyczy IN-FORM)

  Na żądanie Urzędu Skarbowego

 

Duży przedsiębiorca 4)

  od 01.01.2016r

Faktury VAT

(dotyczy IN-FORM)

Na żądanie Urzędu Skarbowego

Dokumenty magazynowe

(dotyczy IN-FORM)

Na żądanie Urzędu Skarbowego

Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

(nie dotyczy IN-FORM)

Obligatoryjny (comiesięczny) obowiązek podatnika  \  Na żądanie Urzędu Skarbowego

Księgi rachunkowe

(nie dotyczy IN-FORM)

Na żądanie Urzędu Skarbowego

Wyciąg bankowy

(nie dotyczy IN-FORM)

Na żądanie Urzędu Skarbowego

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

(nie dotyczy IN-FORM)

Na żądanie Urzędu Skarbowego

Ewidencja przychodów

(nie dotyczy IN-FORM)

Na żądanie Urzędu Skarbowego

 

1)Średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz, gdzie roczny obrót określony jest w definicji ustawy.
2)Mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż  50 pracowników oraz, gdzie roczny obrót określony jest w definicji ustawy.
3)Mikropredsiębiorca - przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz, gdzie roczny obrót określony jest w definicji ustaw.
4)Duży przedsiębiorca - przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej 250 pracowników oraz, gdzie roczny obrót określony jest w definicji ustawy.

Powrót Na górę